Offentlig sektor valgmuligheter

 

 Les dette først om du er nybegynner. Hvis ikke klikk her for å gå rett ned til alternativene

Forkortelser: 
 - FT = Alderspensjon fra folketrygden.  
 - AFP = Avtalefestet pensjon.
 - TPO = Tjenestepensjon /alderspensjon fra SPK, KLP , kommunal pensjonskasse, eller offentlige ordning i  forsikringsselskap (Storebrand, DNB, GablerWassum).
 - Full tid i TPO:  betyr at du har minst 30 års medlemskap i offentlige ordninger (SPK, KLP osv) i full stilling innen du slutter/trapper ned.


Noen forklaringer:
- Merk at mange offentlig ansatte har forskjellig AFP før og etter 65 år.
- Merk at offentlig ansatte også har rett til å ta ut folketrygd på toppen av lønn fra 62 år.
- Merk at du kan aldri ha AFP og ny alderspensjon fra folketrygden samtidig.
- Merk at offentlig AFP aldri varer lengre enn ut måneden du fyller 67 år.
- Merk at du kan skifte pensjonsordning – for eksempel fra FT til AFP fra 65 år.
- Merk at samordning skjer først når du tar ut FT og TPO fra 67 år (eller 70 år).
- Merk at NAV ofte ikke har med dine tjenestepensjoner/andre pensjoner i beregningen.
- Merk at har du særaldersgrense gjelder helt spesielle regler om du har lang tid i TPO.


Private pensjoner:
Om du legger ved informasjon om dine pensjoner fra privat sektor (fripoliser fra tidligere arbeidsgivere og egenbetalte pensjoner – IPA, IPA, Unit Link mv) tar vi disse pensjoner med i de beregningene du ønsker, innenfor samme oppdrag - uten ekstra.


 Alternativer som kan gjelde akkurat deg

A. Vurderer å slutte tidlig med AFP – før 67 år.
A1. Jeg har/oppnår full tid i TPO per 62 år og vil ha beregnet hvordan jeg kommet ut i pensjon netto etter skatt om jeg slutter helt 62 år, hva pensjonen eventuelt øker til når jeg blir 65år, og hva mine endelige alderspensjoner (summen av FT og TPO) blir fra 67 år etter samordning og levealderjustering, om jeg har sluttet ved 62 år. 3 beregninger.

A2. Jeg har alt full tid i TPO ved 62 år og vil vite hvordan jeg kommer ut i pensjon netto etter skatt om jeg hadde jobbet fram til 67 år, for å se om jeg taper noe fra 67 år ved å slutte før 67 år. 1 beregning.

A3. Jeg har ikke 30 år i full stilling og vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut i pensjon netto etter skatt om jeg slutter helt 62 år, hva pensjonen eventuelt øker til når jeg blir 65 år, og hva mine endelige alderspensjoner (FT + TPO) blir netto etter skatt fra 67 år. 3 beregninger.

A4. Jeg har ikke 30 år i full stilling når jeg slutter med pensjon før 67 år (A3). Jeg vil ha beregnet hvor mye jeg ville ha fått i pensjon fra 67 år (sum FT og TPO) om jeg hadde jobbet som nå helt til 67 år (for å se hva jeg taper på å slutte før 67 år). 1 beregning.

B. Vurderer å trappe ned fra 62 år eller senere med delvis AFP, og fortsette å jobbe.
B1. Jeg har full tid i TPO ved 62 år/når jeg vil trappe ned, og vil ha beregnet hvordan jeg kommet ut i pensjon netto etter skatt om jeg trapper ned til 80 % (eller 60 %) fra 62 år/annen alder, slutter helt ved 65 år, og hva endelige alderspensjoner (sum FT og TPO) blir etter samordning, når jeg senere blir 67 år. 3 beregninger (NB: ved kun ett deltidsønske)  

B2. Jeg har alt full tid i TPO ved 62 år og vil vite hvordan jeg kommer ut i pensjon netto etter skatt om jeg hadde jobbet helt fram til 67 år i full stilling, for å se om jeg taper noe i pensjon fra 67 år, ved å trappe ned på deltid fra 62 år /annen alder (B1). 1 beregning.

B3. Jeg har ikke full tid i TPO ved 62 år, men vil likevel trappe ned med delvis AFP fra 62 år /annen alder. Jeg vil vite hvordan jeg kommer ut i pensjon netto etter skatt om jeg trapper ned til 80% (eller 60%, eller annen prosent) fra 62 år / annen alder, slutter helt ved 65 år, og hva endelige alderspensjoner (sum FT og TPO) blir etter samornding ved 67 år. 3 beregninger.

B2. Jeg har ikke 30 år i 100 % og vil se hvor mye jeg ville ha fått i pensjon fra 67 år om jeg hadde jobbet som nå helt til 67 år (for å se hva jeg taper på å trappe ned før 67). 1 beregning.

 

C. Vurderer å jobbe som nå til 65 år og da slutte helt med AFP.
C1. Jeg har full tid i TPO og vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut i pensjon netto etter skatt ved pensjonering med AFP fra 65 år, og hva pensjonene da blir fra 67 år.  2 beregninger.

C2. Jeg har ikke 30 år i 100 % og vil se hvor mye jeg ville ha fått i pensjon fra 67 år om jeg hadde jobbet som nå helt til 67 år (for å se hva jeg taper på å slutte ved 65 år). 1 beregning.

C3. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg ville ha kommet ut i pensjoner, netto etter skatt, om jeg hadde jobbet til min nødvendige pensjonsalder for å unngå levealderjustering. 1 beregning.

 

D.Vurderer å jobbe til 67 år og da først slutte med alderspensjoner fra både FT og TPO.
D1. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut i pensjon netto etter skatt om jeg jobber som nå helt til 67 år (går ut måneden du fyller 67 år) og da først tar ut alle pensjoner. 1 beregning.

 

E.Vurderer å jobbe til min nødvendige pensjonsalder etter 67 år, og da ta ut FT og TPO
E1. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut i pensjon netto etter skatt om jeg jobber som nå først til 67 år og deretter de månedene ekstra som gjelder mitt fødselskull, for å slippe trekk for levealderjustering, (og for å se om «det er bryet verdt»). 1 beregning.  

 

  

F. Vurderer å jobbe lengre enn 67 år, dvs stå i stilling etter 67 år – eventuelt helt til 70 år – hel stilling eller på deltid. Med eller uten FT på toppen av lønn.
F1. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut i pensjon netto etter skatt om jeg jobber som nå helt til 70 år og venter med å ta ut folketrygd til jeg er 70 år. 1 beregning.

F2. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut med lønn og pensjon netto etter skatt om jeg tar ut FT på toppen av lønn fra 67 år og fortsetter til 70 år /annen alder. Hva blir mine endelige alderspensjoner fra 70 år fra FT og TPO, etter å ha «spist» av FT mellom 67 og 70.  2 beregninger.

F3. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut med lønn og pensjon netto etter skatt om jeg jobber for eks 50 % (eller annen deltidsprosent) og tar ut 50 % av min folketrygd og 50 % av min TPO fra 67 år, og hvordan jeg da kommer ut netto etter skatt når jeg slutter helt ved 70 år og da tar ut resten av pensjonene fra FT og TPO. 2 beregninger (ved kun ett deltidsønske)

 

 

G. Vurderer å ta ut alderspensjon fra folketrygden (FT) på toppen av lønn etter 62 år.
G1. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut med lønn og folketrygd netto etter skatt om jeg tar ut hel FT på toppen av lønn fra 62 år, jobber til 67 år da jeg slutter helt. 2 beregninger.

G2. Jeg vil vite hvordan jeg kommer ut i pensjon netto etter skatt om jeg jobber som nå til 67 år og da først tar ut FT og TPO (for å se hva jeg får mindre ved G1 eller G3). 1 beregning.

G3.  Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut med lønn og folketrygd netto etter skatt, om jeg tar ut hel FT på toppen av lønn fra 62 år og jobber til 65 år. Fra 65 år stanser jeg FT og slutter med full AFP som jeg har til 67 år, og da får ut mine alderspensjoner. 3 beregninger.

G4. Jeg har ikke tjent opp nok folketrygd til å ta ut hel folketrygd fra 62 år. Jeg vil ha beregnet når jeg tidligst kan ta ut hel alderspensjon fra folketrygden på toppen av min lønn, hva jeg får utbetalt fram til 67 år og hva jeg taper i årlig pensjon på dette valget, når jeg blir 67 år og livsvarig.  3 beregninger 

 

  

H. Har særaldersgrense 65 år og har rett på tjenestepensjon (alderspensjon fra TPO).
NB: Det er bare de som oppfyller 85-års regelen (sum alder og medlemstid i TPO er minst 85) som kan slutte med alderspensjon/tjenestepensjon tidligst fra 62 år. Denne gruppen har også rett til å velge AFP om den er større enn tjenestepensjonen. Denne gruppen har også rett til å ta ut folketrygden på toppen av tjenestepensjonen fra 62 år uten noen samordning. (Den inntrer først ved 67 år).


H1. Jeg vil ha beregnet hva jeg kommer ut med i AFP fra 62 år (eller annen alder) og hva jeg kommer ut med i tjenestepensjon pga min særaldersgrense, for å velge riktig. 2 beregninger.

H2. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt fra 67 år om jeg har valgt å slutte fra 62 år (eller annen alder) med enten AFP eller tjenestepensjon.  1 beregning

H3. Jeg har ikke full tid i TPO og vil vite hvordan jeg hadde kommet ut i pensjoner ved 67 år om jeg hadde fortsatt å jobbe som nå til 65 år /eller 67 år (for å se hva jeg taper ved å slutte tidlig). 1 beregning

H4. Jeg vil vite hvordan jeg kommer ut om jeg tar ut FT på toppen av min tjenestepensjon fra 62 år (eller annen alder), netto etter skatt fram til 67 år. 1 beregning.

H5. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut fra 67 år om jeg har tatt ut FT tidlig som valgt i H4. 1 beregning.

H6. Jeg vil vite når jeg tidligst kan ta ut min folketrygd på toppen av min tjenestepensjon etter at jeg har sluttet ved 62 år /eller annen alder, og hva jeg da får når jeg blir 67. 2 beregninger

 

I. Har særaldergsrense 60 år og rett på tjenestepensjon/alderspensjon fra TPO
NB:  Denne gruppen har også rett til å ta ut alderspensjon fra folketrygden på toppen av tjenestepensjonen fra 62 år, uten noen samordning. (Den inntrer først ved 67 år).


I1. Jeg vil ha beregnet «gammel løype» dvs hvordan jeg kommer ut når jeg slutter og tar ut min alderspensjon/tjenestepensjon fra TPO ved 57/60 år, netto etter skatt, og hvordan jeg da kommer ut netto etter skatt når jeg blir 67 år og da først tar ut folketrygd. 2 beregninger.

I2. Jeg vil ha beregnet «ny løpe», dvs hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg tar ut FT fra 62 år på toppen av tjenestepensjonen, og hvordan jeg da kommer ut ved 67. 2 beregninger

 

 

J. Jeg har helseproblemer og regner å være/bli en som får/har rett på uføretrygd/uførepensjon- UP.
-Merk at uføretrygd fra FT og uførepensjon fra TPO er to helt forskjellige ordninger.
-Merk at selv om NAV stanser uføretrygden når du tar ut AFP fra 62 år, så beholder du uførepensjonen fra TPO, selv om den blir samordnet – og på en ny måte en tidligere.
-Merk at du kan ha rett på uførepensjon under 50 % i TPO uten å ha rett på uføretrygd fra FT.

J1. Jeg vil vite hva mine pensjoner blir netto etter skatt om jeg blir innvilget 100 % uføretrygd i både FT og 100 % uførepensjon fra TPO, og hva jeg da har rett på fra 67 år. 2 beregninger.

J2. Jeg vil vite hvordan jeg kommer ut i pensjon og lønn netto etter skatt, om jeg innvilges 50 % uføretrygd fra FT og 50 % uførepensjon fra TPO, og fortsetter i 50 % stilling.  1 beregning.

J3. Jeg har i dag 50 % uføretrygd fra FT og 50 % uførepensjon fra TPO, og vil vite hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg slutter med (hel) AFP fra 62 år, og hva jeg da har rett på i pensjon når jeg blir 65 år, og mine endelige alderspensjoner når jeg blir 67 år. 3 beregninger.

J4. Jeg har i dag 50 % uføretrygd fra FT og 50 % uførepensjon fra TPO, og vil vite hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg slutter helt først fra 65 år. (Da beholder du UP fra FT mens du får 100 % beregnet AFP fra TPO), og hva jeg får når jeg senere blir 67 år. 2 beregninger.

J5. Jeg har i dag 50 % uføretrygd fra FT og 50 % uførepensjon fra TPO, og vil vite hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg blir innvilget 100 % uføretrygd fra både FT og 100 % uførepensjon fra TPO, og hvordan jeg da kommer ut i pensjoner når jeg blir 67 år. 2 beregninger.

J6. Jeg regner ikke å kvalifisere til «minst 50 % uføregrad» i FT og vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg blir innvilget enten 20%, 30% eller 40% UP fra TPO. Denne beregningen er ikke avhengig av noen spesiell alder, og ødelegger ikke din senere pensjonsrett fra TPO (selv om pensjonspoengene blir lavere). 1 beregning (pr uføregrad).

J7. Jeg vil vite hvordan mine endelige pensjoner fra 67 år blir netto etter skatt om jeg innvilges enten 20, 30 eller 40 % UP fra TPO før 67. 1 beregning (gjelder kun en uføregrad)

 

 

 

K. Jeg er enke/ enkemann og har etterlattepensjon/ektefellepensjon/pensjon til gjenlevende.
NB: Det finnes mange typer etterlattepensjon(ektefellepensjoner). Du må alltid oppgi hva slags etterlattepensjon du har. Den kan komme fra folketrygden (NAV), den kan komme fra en offentlig pensjonskasse (SPK, KLP osv) fordi din avdøde ektefelle jobbet i offentlig sektor. Den kan komme fra en kommunal pensjonskasse eller fra offentlige ordning fra DNB, Storebrand, Gabler Wassum, eller kommer fra privat sektor.  

Her er det et utall av varianter. Det enkleste er om du bare skriver ned dine ønsker så skal vi forsøke å beregne de viktigste alternativene. Med det er helt avgjørende for vår beregning at du sender all nødvendig dokumentasjon fra dine etterlatteordninger.
Det er:

Pensjon til gjenlevende fra Folketrygden
Du må sende kopi av det siste Pensjonsbrevet eller Vedtaksbrevet du har fått fra NAV. Denne er på 5-6 sider bl. med liste over alle avdødes pensjonspoeng.
Du må også sende med en fersk pensjonsslipp så vi ser hva du får hver måned i dag. Om du ikke har noe fra NAV i dag må du be om å få en liste over avdødes pensjonspoeng.

Ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning
Her er det flere titalls forskjellige sett med regler! Her må vi vite en hel masse.

Avdøde var medlem i SPK. Send kopi av siste Utbetalingsbrev som viser grunnlagene for tallene. (Skriv med blå stripe på venstre side)
Send også kopi av siste NAV slipp (NAV utbetaler alle ektefellepensjoner fra SPK) som viser de ferskeste tallene i dag før og etter skatt. 

Avdøde var medlem i KLP eller annen offentlig pensjonskasse: Send kopi av de ferskeste skriv du har fått som viser grunnlagstallene.
Send også med siste slipp som viser faktisk utbetaling i dag før og etter skatt.

Avdøde var medlem av offentlig ordning som i dag driftes av DNB, Storebrand, andre.
Send kopi av siste brev som viser grunnlagstallene.
Send også med siste slipp som viser faktisk utbetaling i dag før og etter skatt.

Kanskje du vil at vi skal beregne din ektefelles sikkerhetsnett, i fall den med lavest pensjon lever lengst? Forklar dette i et brev. Men da må du sende med all relevant dokumentasjon om din ektefelles pensjonsrettigheter også.

Dersom du i dag har en ektefellepensjon fra privat ordning fordi din avdøde ektefelle jobbet i privat sektor med privat tjenestepensjonsordning, trenger du bare å sende kopi av siste utbetalingsslipp som viser ferske tall. Her blir det nesten aldri noen samordning.