OM OSS

Harald Engelstad

Født 1948       Utdannelse: sosiolog (cand.sociol. Universitetet i Oslo 1975)

Jeg begynte som aldersforsker ved Norsk gerontologisk institutt ( i dag NOVA) i 1977, og var deretter leder av Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen ( i dag Senter for Seniorpolitikk).  I 1988 etablerte jeg den virksomheten som i dag heter Seniorkurs Harald Engelstad

Siden 1980 har jeg deltatt som innleder og foredragsholder på uttallige kurs i Forberedelse til pensjonsalderen over hele landet. Årlig møter jeg et par tusen 60-åringer – og flere og flere 50-åringer -  på disse kursene som nå oftere heter Seniorkurs. Jeg holder i dag først og fremst orienteringer om pensjonsordningene i folketrygden, og om pensjonene fra offentlige og private tjenestepensjonsordninger, samordning, skatt på pensjon, hva man kan tjene ved siden av, og forsøker å innlede til diskusjon om resten av yrkeslivet og vyer for pensjonistlivet. Årlig deltar jeg på et hundretall kurs over hele landet etter invitasjon fra arbeidsgiverne, og beregner pensjonen til anslagsvis tusen personer hvert år.   

Jeg kan også tilby enkeltpersoner som ikke har anledning til å delta på kurs  en ”Forhåndsberegning av pensjon”. Se vår egen hjemmeside for denne tjenesten. Slike oppdrag tar jeg pr post.

Vi utgir Pensjonsboka, som revideres årlig. Hittil har vi solgt over 26.000 eksemplarer

Siden 1989 har jeg dessuten hver måned skrevet en faktaartikkel til månedsbladet Vi over 60. I tillegg svarer jeg på brev fra bladets lesere. .

 

Aud Turid Engelstad

Født 1947       Utdannelse: teknisk tegner

Jeg arbeidet i kontoryrker i over ti år før jeg gikk over på heltid i vår lille familiebedrift. Mens Harald er på kurs og reise nesten hver arbeidsdag i ni av årets måneder, styrer jeg kontoret vårt her hvor vi bor i Langgata 31 B på Rodeløkka. Jeg har mye å gjøre med å ta imot alle bestillingene fra folk som vil på våre Seniorkurs, folk som bestiller Pensjonsboka, og folk som ringer og vil ha tilsendt skriv om forhåndsbergning av pensjon.  En viktig del av min jobb er å formidle kontakt til Harald fra de mange kundene i forbindelse med kursoppdragene.  Han har aldri mobilen på fordi han nesten aldri får pauser på kurs (da spør de som ikke liker å spørre i forsamlingen). Men han ringer hjem minst en gang hver dag for å ta imot beskjeder.